Mindray MW12A Mikroplak Yykayycy
 
Katalog Ưndir

Genel Kullanycylary:

Küçük laboratuvarlar; Hayvan hastaneleri; Ara?tyrma merkezleri

Özellikleri:


. Yki yykama ?i?esi ?i?e de?i?tirme i?lemini önler
. Düz, U- veya V-tabanly plaklarla uyumludur
. Yki yykama modu: 8- ve 12-kuyucuklu strip manifoldlary birbiriyle yer de?i?tirebilir
. Otomatik taban tespiti ve çarpmalara kar?y koruma
. De?i?ken çalkalama ve suda bekletme zamany