Mindray Biyokimya Cihazlary išin Biyokimya Reaktifleri

Klinik kimya reaktiflerimiz Mindray’in BS serisi otomatik klinik kimya analizörleriyle birlikte çaly?mak üzere özel olarak geli?tirilmi?lerdir. Yüksek güvenilirlik ve do?ruluk sunarlar. Büyük ambalajy ayni zamanda uygun maliyetlidir ve tüm klinik kimya analizörlerinin ihtiyaçlaryny kar?ylar.